ĐÃ HẾT HẠN NHẬN ẢNH

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Tác phẩm: 744 - Tác giả: 109 - Tỉnh/thành: 11

CUỘC THI SÁNG TÁC ẢNH

Về môi trường và đa dạng sinh học

Thành phố Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2023

Tuyển chọn được các tác phẩm nghệ thuật có nội dung và ý nghĩa sâu sắc về thiên nhiên và đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng, Quảng bá đến người dân, du khách và cộng đồng quốc tế về một thành phố thân thiện môi trường. Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học Đà Nẵng; khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như thấy rõ tầm quan trọng của môi trường, đa dạng sinh học đối với cuộc sống. Thông qua hình ảnh cuộc thi, kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố

NỘI DUNG

- Phản ánh sự phong phú và đa dạng, nét đẹp đặc trưng về thiên nhiên và đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng.
- Sự tương tác hài hòa giữa con người với thiên nhiên; sự tích cực trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên, cộng đồng tham gia phối hợp quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Bà Nà - Núi Chúa và khu bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân.
- Các hoạt động, sự kiện, mô hình thể hiện những thành tựu, đóng góp và nỗ lực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

GIẢI THƯỞNG

+ 01 giải nhất trị giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn) và Voucher trải nghiệm Đà Nẵng trong 02 ngày 1 đêm;

+ 02 giải nhì, mỗi giải trị giá: 10.000.000 đồng và Voucher trải nghiệm Đà Nẵng trong 02 ngày 1 đêm.

+ 03 giải ba, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 3.000.000

+ Giải tập thể dành cho tổ chức có nhiều các tác phẩm tham gia dự thi trị giá: 10 triệu đồng

+ Nhuận treo, mỗi tác phẩm 500.000 đồng


GỬI ẢNH DỰ THI

Tham khảo thông tin chi tiết về thể của cuộc thi tại trang THỂ LỆ