DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Lê Thị Thanh Hà

Đà Nẵng

0

2

Quang Hai

Đà Nẵng

0

3

Dana

Đà Nẵng

11

4

Phan Mạnh Hân

Đà Nẵng

3

5

Nguyễn Tường Tuyên

Đà Nẵng

8

6

Trương Huỳnh Sơn

Đà Nẵng

15

7

Lê Văn Tuấn Anh

Đà Nẵng

2

8

Đào Đặng Công Trung

Đà Nẵng

15

9

Minh Qúy

Bắc Ninh

0

10

Trần Minh Trí

Đà Nẵng

12

11

Bùi Ngọc Trường

Đà Nẵng

9

12

Phạm Thùy Trang

Đà Nẵng

0

13

Nguyễn Đức Lâm

Đà Nẵng

1

14

Văn Tiến Hùng

Đà Nẵng

1

15

Nguyễn Xuân Hãn

Bạc Liêu

1

16

Phan Quang Anh

Đà Nẵng

2

17

Nguyễn Đức Hoàng

Đà Nẵng

15

18

Phạm Toàn

Quảng Nam

7

19

Phạm Huy Đằng (huy Đằng)

Quảng Nam

15

20

Nguyễn Thiên Tứ

TP HCM

1

21

Bùi Thanh Lang

Đà Nẵng

15

22

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

1

23

Nguyễn Xuân Anh

Quảng Nam

0

24

Phạm Đăng Khiêm

Quảng Nam

15

25

Dương Đức Khánh

Đà Nẵng

13

26

Nguyễn Ngọc Sơn

Đồng Nai

0

27

Nguyễn Thanh Hiệp

Đà Nẵng

14

28

Nguyễn Anh Vũ

Đà Nẵng

15

29

Lê Trí

Đà Nẵng

4

30

Nguyễn Xuân Tư

Đà Nẵng

15

31

Mai Đức Trọng

Cần Thơ

1

32

Nguyễn Xuân Tuyến

Bình Định

5

33

Đàm Minh Sơn

Đà Nẵng

15

34

Nguyen Xuan Ha

Đà Nẵng

6

35

Pham Văn Phùng

Đà Nẵng

15

36

Trần Văn Quân

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

37

Đặng Thị Thanh Vi

Đà Nẵng

6

38

Đoàn Ngọc Ân

Đồng Nai

0

39

Trần Ngọc Tiến

Đà Nẵng

15

40

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

15

41

Võ Văn Việt

Đà Nẵng

6

42

Nguyễn Công Hưng

Đà Nẵng

15

43

Nguyễn Thành Paven

Đà Nẵng

4

44

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

15

45

Trần Viết Lĩnh

Đà Nẵng

9

46

Nguyễn Nhân Mùi

Đà Nẵng

5

47

Nguyễn Nhân Mùi

Đà Nẵng

2

48

Hoàng Ngô Hải

Quảng Nam

11

49

Huỳnh Quỳnh Anh

Đà Nẵng

1

50

Lương Anh Thư

Đà Nẵng

4